Momenteel wordt er gewerkt aan onze website voor de meest actuele informatie kunt u kijken op onze facebook

Building together

Kingdom Impact, gevestigd in Almere, is een internationale beweging toegewijd om vanuit apostolisch-profetisch zicht  kerken en leiders toe te rusten, te motiveren en bekwaam te maken voor de tijd waarin we nu leven en voor de tijd die komen gaat.

Vanuit de Bijbelse opdracht om de naties te bereiken richt Kingdom Impact zich met name op Europa en Zuidoost- Azië.

Kingdom Impact gelooft in de vijfvoudige bediening waardoor het Lichaam van Christus wordt toegerust om zich te positioneren om in eenheid te bewegen.  God verlangt ernaar om een volk op te richten wat accuraat weet  te handelen en te spreken, zodat mensen bevrijd worden van wereldse systemen en Zijn Koninkrijk baan breekt. (Dan. 2:44)

Kingdom Impact is toegewijd om bruggen te bouwen tussen kerken, leiders en bedieningen met als doel om te verenigen en een gezamenlijke stem van God te laten horen in de naties.

Kingdom Impact verlangt ernaar om mensen en Kerken te brengen in het heldere verstaan van Gods spreken, zodat we Zijn design (architectuur), Zijn plan gaan zien. Dit zal een accurate wandel en een juiste positionering tegenover God en mensen voortbrengen.  We geloven in gezonde relaties, die elkaar (h)erkennen,  versterken en waarin we samen in eenheid weten te staan in en zorgvuldig met de hand op de troon bouwen.

Om dit te realiseren voorziet Kingdom impact onder meer in wekelijkse zondagdiensten (KISS), Royal Praise & Prayer en Global Bridge Builders.

Samen bouwen aan Gods plan vraagt om grote toewijding, maar is de dankbare plaats die wij mogen bekleden!

Actueel

Elke zondag: Sunday Service om 13:30 uur.