Non-stop Praise & Prayer

De Bijbel laat steeds weer de kracht van lofprijs, gebed, profeteren en verklaren zien. Terwijl het volk bezig was met de herbouw van de tempel, Ezra 5: 1-2, waren de profeten onophoudelijk aan het profeteren. In Psalm 22: 4 openbaart de Schrift dat de Heer troont op de lofzangen van Zijn volk. God zoekt naar een plaats om te verblijven. In Kolossenzen 4: 3 vraagt Paulus de Kerk om te bidden voor een open deur voor het Woord van God om Christus te openbaren op aarde. Openbaring 8: 3,4 laat ons zien dat de engelen de gebeden verzamelen om ze voor de troon van God te brengen. Wanneer we Openbaring 10: 11 lezen, dan moedigt dat ons aan om te blijven profeteren over naties, volken, talen en koningen. 
Al deze verschillende aspecten van profeteren, lofprijs, gebed en verklaring maken ons bewust van een proces totdat de finish daar is. De tijden zijn veranderd; vele naties zoeken naar wegen om controle te hebben over de aarde. Als we het nieuws zien dan bemerken we het opkomen van nationalisme, religieuze oorlogen, conflicten in het Midden-Oosten, mensenhandel en het ontkennen van de autoriteit van God. Jonge mensen zoeken naar antwoorden en baby’s schreeuwen om een gezonde toekomst. 

Met Non-stop Praise & Prayer openen we onze deuren om met mensen uit verschillende kerken, achtergronden en naties op te staan als één Man. We zijn er niet op gericht om onze bediening te bouwen, maar we willen gericht zijn op het samen bouwen van het Koninkrijk van God. We willen de Banier opheffen boven de naties  en de Heilige Geest toestaan Zijn openbaring geboorte te geven. 

Als u het verlangen heeft, als individu, kerk, Koninkrijksgroep of bediening om deel uit te maken van ‘Non-stop Praise & Prayer voor alle naties’, dan kunt contact met ons opnemen en ontdekken hoe u hierin kunt deelnemen en hoe u ons kunt bezoeken. 

We zijn op reis en ‘Non-stop Praise & Prayer’ zal voorzien in een plaats zodat de hemel open blijft voor Zijn openbaring!