Life Building Ministries

We leven in een tijd waarin Nederland als zorgstaat steeds meer verhard en de mate van zorg fors wordt teruggedrongen. Er wordt veel gesproken over de participatiesamenleving, maar is participeren voor iedereen te realiseren? Hoe positief de participatiesamenleving ook mag klinken, de maatschappij is uitgegroeid tot een maatschappij die erg veel van mensen vraagt. We zien dat er veel druk ligt op gezinnen en individuen en we weten dat de financiële lasten door de jaren heen verhoogd zijn. Beide partners zijn, naast een druk gezinsleven, vaak gedwongen om te werken om het hoofd boven water te  kunnen houden. Naast deze druk kan de verwachting van participeren dan niet voor iedereen haalbaar zijn. Al deze veranderingen hebben grote impact op families en individuen, met alle gevolgen van dien. Velen kampen met schulden, stress, spanningen en zijn het overzicht kwijtgeraakt. Het gevolg kan zijn dat mensen geestelijk en emotioneel vastlopen en het overzicht over het dagelijks leven geheel of gedeeltelijk kwijtraken.

Wij geloven dat we als kerk in zijn algemeenheid daarin een opdracht hebben om hulp, bijstand en zorg te bieden daar waar het mogelijk is. Daarom hebben we binnen onze organisatie de stichting Life Building Ministries opgericht,  waarbinnen we naar draagkracht willen uitreiken naar de kwetsbaren in onze samenleving .

Life Building Ministries (LBM) richt zich op:

LBM tracht dit doel te bereiken door:

Voor contactinformatie zie de contactpagina.