Kingdom Impact Net

Kingdom Impact is geroepen om bruggen te bouwen voor het Lichaam van Christus om op te kunnen staan in de volheid van Christus. In Efeze 2: 20 lezen we over het design van God voor Zijn Kerk; Zijn Kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Door middel van Kingdom Impact Net willen we toegang verschaffen tot de apostolische genade en profetische raad en ruimte creëren voor kerken, Koninkrijksgroepen en ministers. Zonder het verliezen van de eigen individuele, specifieke en unieke identiteit, visie en doelen in God, kunnen bronnen, mensen, bedieningen en visie op deze manier met elkaar verbonden worden in één verenigd en gezamenlijk doel. 

Kingdom Impact Net is geen denominatie. Een denominatie is een organisatie die gesticht is voor het in standhouden, uitdragen en uitwerken van specifieke doctrines. Een denominatie vestigt een leiderschapstructuur om te voorzien in een plaats van orde, relatie en identiteit voor de bedieningen waarmee wordt samengewerkt. Het Kingdom Impact Net maakt het mogelijk om partner te zijn in de apostolische genade. Het is een netwerk waarin kerken, Koninkrijksgroepen, bedieningen en ministers verenigd zijn in hun toegang tot de genade van de apostolische bron van input en openbaring. Het is belangrijk dat zij de apostolische bron als primaire, maar niet als enige input  (h)erkennen. Partners bewegen vrijwillig in wederzijdse overeenstemming om apostolische en profetische raad  te ontvangen, gebaseerd op relatie en behoud van eigen autonomie. Met het Kingdom Impact Net  verlangen we ernaar om daarin een brug te zijn, zodat we gezamenlijk kunnen staan en kunnen bouwen.