Our journey

Jan en Elfriede Friso

Jan Friso is de oprichter en overseeer van Kingdom Impact. Hij voelt zich geroepen om te helpen het Lichaam van Christus op te bouwen naar geestelijke volwassenheid. Het is zijn verlangen dat er een volk zichtbaar wordt dat de passie heeft om Gods wegen te demonstreren, dat heeft geleerd om in geestelijke vrijheid te staan. Mede door middel van seminars en trainingen wil hij bouwen aan een duidelijk Bijbels fundament.

De reis van straatevangelisatie naar (bruggen)bouwen.

De passie om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken begint al in de jaren ’70. Vanuit Youth for Christ is Jan betrokken bij interkerkelijk werk om jongeren op een creatieve manier in contact te brengen met het Evangelie. In 1986 vervolgt hij de reis bij Youth With A Mission, een zendingsorganisatie. Hier volgt hij veel trainingen op het gebied van evangelisatie, gebed en zending, maar doet hij ook veel straatevangelisatie in Amsterdam, Parijs en andere steden. In de jaren ‘90 brengt apostolisch-profetisch onderwijs in binnen- en buitenland nieuw zicht op de reis voorwaarts. De roep om de naties te bereiken was er bij Jan al lang, maar in 1992 vinden er twee bijzondere gebeurtenissen plaats: er komt een profetisch woord als bevestiging om in Europa en Zuidoost-Azië actief te bouwen en ten tweede krijgt Jan een visioen waar hij ziet hoe in Zuidoost-Azië Gods autoriteit en orde zichtbaar zal worden. De oprichting van VOL-ministries zal de voorbereiding zijn voor Kingdom Impact. Vanaf 2000 wordt er regelmatig gereisd naar Indonesië en en ook in Singapore, Vietnam en Thailand worden diverse contacten gelegd.

Congress WBN

In 2003 krijgt de bediening een nieuw impuls met een ontmoeting in Singapore met dr. Noel Woodroffe en Graham Tailor (zie foto). Hun onderwijs en hun geluid raakt (ons) diep. Vanaf 2004 zijn we verbonden met Congress WBN. Het leiderschap van de Congress bestaat uit 6 personen, waaronder Paul Humberstone van New Sight International in Wales, Verenigd Koninkrijk.

New Sight InternationalPaul en Tricia Humerstone, Jan en Elfriede Friso

In december 2013 brengt een ontmoeting in Cardiff (Wales) een versnelling binnen de relaties van het wereldwijde netwerk van de Congress WBN. De geestelijke band die ontstaat met New Sight International heeft grote impact op onze Kingdom Community. Hun apostolisch-profetisch zicht, humor en nuchter onderwijs versterkt onze community om te bouwen aan een sterke basis.

Bruggenbouwers

Na VOL-ministries begint op 7 juli 2007 een apostolisch-profetische basis onder de naam Kingdom Impact. Kingdom Impact bouwt ten eerste aan een sterke Kingdom Community. Relaties en diepgaand onderwijs gaan daarin hand in hand. We zoeken niet naar succesvolle diensten, maar naar een plaats waar levens getransformeerd worden om Christus te reflecteren. Vanuit die Kingdom Community bouwen we aan een gezond Lichaam van Christus, niet aan religie.
Ten tweede willen we op de bres staan om Gods liefde zichtbaar te maken aan o.a. verbrokenen van hart en aan hen die geestelijk gevangen zitten in religieuze en/of Babylonische systemen.
Ten derde we willen bruggen bouwen waardoor mensen en gemeentes vanuit alle naties verbonden worden in een ‘borderless’ community, gebouwd op een gezond Bijbels fundament.