Zuidoost-Azië

"Niemand kan twee heren dienen, want hij zal óf de ene haten en de andere liefhebben, óf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen én Mammon." (Matteüs 6:24)

Azië is als geheel een enorm groot continent, waar velen (misschien wel miljoenen) het bevrijdende evangelie van Christus nog nooit hebben gehoord. Het is een continent dat bekend staat om haar gastvrijheid, vriendelijkheid, dienstbaarheid en niet te vergeten de heerlijke oosterse keuken. Dit continent kent eveneens een keerzijde, want miljoenen mensen gaan nog steeds gebukt onder:

Met name het koloniale verleden en culturele gebondenheid beheerst nog vaak het denken van de christenen. Voor elke geestelijke hervorming is het nodig om los te komen van slavernij-denken en culturele gebondenheden.

Voor Gods volk is het belangrijk op te staan in Koninkrijks-denken en daarin te bewegen. Daarom is het nodig dat we niet komen met een westerse boodschap, maar een Bijbels gefundeerde apostolische dimensie die levens vernieuwt, Zijn Lichaam versterkt en impact heeft in natiën.

Met de bloei van de economie in enkele Aziatische landen zien we de volgende problemen zichtbaarder worden in Azië:

Toch moeten we deze problemen niet uit de weg gaan, maar wij, als Kerk van Christus, zullen deze Babylonische systemen moeten confronteren met Bijbelse waarheden. We zullen de computers kunnen gebruiken om massacommunicatie teweeg te brengen om het bevrijdende evangelie in heel Azië bekend te maken in woord en daad. Voor God-vrezende politici en zakenmensen liggen hier grote uitdagingen. Helaas is er ook nog veel christenvervolging en zijn er veel politieke gevangenen. In sommige landen worden wetten gebruikt voor eigen belang: "Wie niet buigt, wordt opgepakt". Wij geloven in een God die recht gaat spreken!

Tenslotte is er een grote jonge generatie die begint op te staan. Het onderwijs, de familie, cultuur, vrienden en godsdienst vormen onder meer hun denken, maar de vraag en daarmee de uitdaging is; hoe impact te hebben in deze generatie om een gezond Bijbels fundament neer te zetten.

Vanuit Kingdom Impact ligt onze focus met name op Zuidoost-Azië. Het gaat hierbij om de landen: Singapore, Indonesië, Thailand, Maleisië, Laos, Cambodja, Myanmar (Birma), Brunei, Vietnam en de Filippijnen. In deze landen is ook de bovengenoemde problematiek zichtbaar, al is dat in het ene land sterker dan het andere. In dit gedeelte van Azië zijn, volgens diverse bronnen, nog de meest onbereikte bevolkingsgroepen ter wereld. Zuidoost-Azië is een gebied met grote geschiedenis, boeiende culturen, maar waar bovenal het Koninkrijk van God meer baan gaat breken. Hulpprojecten zijn er gelukkig al op grote schaal, maar landen en steden die soms letterlijk leven onder de vloek, hebben een geestelijke confrontatie nodig van het Woord van Jezus Christus. Momenteel hebben we onze tentpinnen met name vastgeslagen in Singapore en Indonesië. Onze strategie is vooral te werken met en door het Lichaam van Christus ter plekke.