Global Bridge Builders

Global Bridge Builders (GBB) is de bediening binnen Kingdom Impact waarin mensen worden opgericht en toegerust om te groeien naar geestelijk volwassenheid, geestelijk zoonschap en geactiveerd om bruggen te bouwen tussen kerken, volken, families en talen, zodat Zijn Bruid gaat stralen. Samen bouwen aan Gods plan is een dankbare plaats die wij mogen bekleden en vraagt om grote toewijding.

God is op zoek naar u en mij, naar een gezamenlijke, volwassen man zoals beschreven wordt in Efeze 4:13. We geloven dat het Koninkrijk van God baan breekt en dat zij die hongerig zijn het zullen grijpen. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Zonen hebben een mentaliteit van geestelijke volwassenheid. Zonen kennen het hart van de Vader en weten Christus te weerspiegelen. Zonen weten zich juist te positioneren. Het is DE tijd dat zonen gaan opstaan! Het zijn de zonen die ernaar verlangen om de Bruid zichtbaar te maken, te versterken en op te bouwen.
We leven in een tijd van crisis. Oorlogen en rampen komen bijna dagelijks op ons netvlies. God laat ons niet ontwetend. Meer dan ooit is God Zijn geheimenissen van Zijn Koninkrijk aan het openbaren aan Zijn apostelen en profeten. Spreuken 25:2 zegt: “Het is de eer van God om een zaak verborgen te houden, maar het is de eer van Koningen om een zaak te doorgronden”.
God heeft alles onder controle. Hij is soeverein en bezig Zijn verlossende plan te volvoeren. Hierin heeft Hij Zijn volk, u en mij, nodig. Hij verlangt dat wij met Hem in partnerschap bewegen als een volwassen man in eenheid. Te midden van deze duisternis is God een volk aan het klaarmaken wat vastberaden is en weet te staan, wat weet onbesmet te blijven en verantwoordelijkheid weet te dragen, zodat Zijn Glorie gezien wordt in Europa en de naties!

Global Bridge Builders bestaat uit vier elementen:

  1. Royal Praise and Prayer- Verzamelen 
  2. Kingdom Impact Conferences -Toerusten 
  3. House Impact Time - Bouwen en onderhouden van relaties en het oprichten van mensen in Koninkrijksmentaliteit.
  4. Nations Impact - Mobiliseren van teams om met name Europa en Zuidoost-Azië in te gaan.
Geplande data
23-04-2016 "Mannenconferentie"