Mandaat en visie

Kingdom Impact is een internationale beweging toegewijd om vanuit apostolisch-profetisch zicht kerken, Zijn volk, Zijn Bruid te versterken, toe te rusten, te motiveren en bekwaam te maken voor de tijd waarin we nu leven en de tijd die komen gaat.
 
Vanuit de Bijbelse opdracht om de naties te bereiken, richt Kingdom Impact zich met name op Europa en Zuidoost-Azië.
 
Om het mandaat zichtbaar te maken geloven wij dat de vijfvoudige bediening van essentieel belang is. Deze bedieningen hebben de verantwoordelijkheid de heiligen toe te rusten. We verlangen ernaar deze bedieningen mede gestalte te geven zodat  toerusting plaatsvindt en de volheid van Christus gezien kan worden. Op die manier worden wij allen samengevoegd als (geslepen) stenen om als levende stenen te fungeren. We zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die ons uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht.